Fullmäktigeval i Länsförsäkringar Västerbotten

Nu är det dags att rösta till vårt fullmäktigeval

Som kund är du också delägare

Som kund i Länsförsäkringar Västerbotten är du också delägare. Du har inflytande över verksamheten och eftersom bolaget ägs av våra kunder har vi inga andra uppdragsgivare att ta hänsyn till. Du och våra andra kunder i ditt distrikt utser representanter till fullmäktige - bolagets högsta beslutande organ. Fullmäktigeval sker vart tredje år. Fullmäktige utser styrelsen som i sin tur tillsätter bolagets vd. 


Val till Fullmäktige
Val till fullmäktige sker på denna webbplats under perioden 15 oktober-15 november.


Valresultat
Valresultatet presenteras senast den 15 december på bolagets webbplats, www.LFvasterbotten.se 

Så här röstar du på en kandidat:

För att kunna rösta på en kandidat vill vi att du tar del av regelverket kring nominerings- och röstningsprocessen. Därefter bockar du för rutan och klickar på knappen som dyker upp för att komma vidare. På nästa sida väljer du om du vill logga in med BankID eller om du föredrar att fylla i ett formulär och skicka in till oss.

Nomineringsperioden pågick den 1-15 september på denna webbplats. Valet pågår under perioden 15 oktober-15 november.

Regler för nominerings- och röstningsförfarande (pdf) 

Fältet är obligatorisk
Rösta med BankID eller fyll i formuläret