Vårt fullmäktigeval är avslutat

Årets fullmäktigeval pågick under perioden 15 oktober – 15 november. Resultatet presenteras senast den 15 december på vår webbplats, www.LFvasterbotten.se/fullmaktigeval.